VNGA

Giám khảo chính Tùng Nguyễn

 

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Tùng Nguyễn

Chức danh: Giám khảo chính Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Giám khảo chính rất nhiều cuộc thi cá 7 màu trong nước, đã tham gia chấm thi hơn 3 cuộc thi trong nước 

Là người chơi guppy với sở thích lai tạo và tạo ra nhiều dòng guppy chất lượng cao 

Số hồ nuôi: 300

Kinh nghiệm nuôi cá: 7 năm 

 

 

Một số hình ảnh anh Tùng Nguyễn tham gia các cuộc thi