VNGA

Giám khảo chính Công Nguyễn

 

 

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Công Nguyễn  

Chức danh: Giám khảo chính Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Giám khảo chính nhiều cuộc thi cá 7 màu trong nước và quốc tế

Là người chơi và kinh doanh guppy, cá cảnh, thủy sinh lâu năm

Kinh nghiệm nuôi cá: 10 năm

 

Một số cuộc thi anh tham gia với vai trò giám khảo

 

 

 

Kinh nghiệm kinh doanh và chơi thủy sinh nhiều năm