VNGA

Giám khảo chính Huỳnh Tín

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Huỳnh Tín 

Chức danh: Giám khảo chính Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm:  

Giám khảo chính rất nhiều cuộc thi cá 7 màu trong nước, đã tham gia chấm hơn 3 cuộc thi trong nước

Là người chơi guppy lâu năm, lai tạo nhiều bộ guppy đặc sắc 

Kinh nghiệm nuôi cá: 10 năm

 

 

Anh Huỳnh Tín là một giám khảo chơi cá lâu năm và lai tạo ra rất nhiều dòng cá đẹp.