VNGA

Giám khảo chính Lê Thanh Tuấn

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Lê Thanh Tuấn  

Chức danh: Giám khảo chính Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam & thành viên ban ngoại giao VNGA

Kinh nghiệm:  

Giám khảo chính rất nhiều cuộc thi cá 7 màu trong nước, đã tham gia chấm hơn 7 cuộc thi

Có nhiều đóng góp cho phong trào cá bảy màu nói riêng & cá cảnh nói chung. Được vinh danh bởi Hội sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh.

Nuôi và kinh doanh cửa hàng cá cảnh với hàng trăm dòng guppy

Quy mô trại & cửa hàng 800 hồ

Kinh nghiệm nuôi cá: 10 năm

 

 

Một số thành tựu của anh Tuấn