VNGA

Giám khảo chính Đức Minh

 

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Thái Đức Minh (Minh Mix)

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Anh tham gia hỗ trợ rất nhiều cuộc thi.

Lai tạo ra nhiều dòng cá đẹp.

Kinh nghiệm nuôi cá: 4 năm