VNGA

Giám khảo chính Trần Tâm

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Trần Tâm  

Chức danh: Giám khảo chính Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Giám khảo chính rất nhiều cuộc thi cá 7 màu trong nước, đã tham gia chấm hơn 5 cuộc thi 

Là người chơi guppy lâu năm, lai tạo nhiều bộ guppy có tiếng trong và ngoài nước

Kinh nghiệm nuôi cá: 15 năm

Mặc dù là người chơi cá bảy màu rất lâu năm nhưng anh lại khá kín tiếng