VNGA

Giám khảo chính Vương Hoàng

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Vương Hoàng

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Đat được nhiều thành tích trong các cuộc thi trong và ngoài nước.

Anh tham gia tổ chức và tài trợ rất nhiều cuộc thi.

Kinh nghiệm nuôi cá: 5 năm