VNGA

Giám khảo trẻ Thành Danh

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Lê Thành Danh

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Đat được nhiều thành tích trong các cuộc thi.

Anh tham gia tổ chức và tài trợ rất nhiều cuộc thi.

Anh có cửa hàng cá cảnh chuyên bán cả bảy màu và các dòng cá thủy sinh.

Kinh nghiệm nuôi cá: 7 năm