VNGA

Giám khảo trẻ Trần Đạt

 

Thông tin cá nhân: 

Họ & tên: Trần Đạt

Chức danh: Giám khảo trẻ Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam

Kinh nghiệm: 

Là thành viên tích cực trong các phong trào của Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam VNGA.

Anh tham gia hỗ trợ rất nhiều cuộc thi.

Mặc dù ở ngoài bắc khí hậu khắc nghiệt nhưng anh luôn phát triển đam mê.

Kinh nghiệm nuôi cá: 6 năm