VNGA

Hình ảnh cá đẹp cuộc thi Cần Thơ

 

Guppy Championship Cần Thơ 29/11/2020

Đơn vị tổ chức: Hội cá bảy màu thuần chủng Cần Thơ

Hiệp hội cá bảy màu Việt Nam - đồng hành cùng cuộc thi.

Người chụp: A. Thọ Red