VNGA

Ra mắt nền tảng đấu giá gây quỹ hội VNGA

SÀN MỚI đã ra đời sau những nổ lực của anh em VNGA, đặc biệt là kiến trúc sư IT Tho Red
 
 
Sự ra đời của Sàn đấu giá nhằm gây quỹ hội VNGA sử dụng trong các hoạt động duy trì, khen thưởng và tạo quỹ làm từ thiện cộng đồng. Trước làn sóng càn quét của facebook, sự ra đời của sàn đấu giá là bước ngoặt nhằm đối phó với luật của facebook.