VNGA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VNGA 2020

Hiệp Hội Cá Bảy Màu Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động chính thức vào ngày 22/7/2020 với gồm hơn 30 thành viên Ban Quản Trị là những anh/chị/em dẫn dắt phong trào, kiến tạo sân chơi và những người có tên tuổi trong sân chơi Cá Bảy Màu thuần chúng - Guppy trên cả nước

Trong giai đoạn thành lập này, Hiệp Hội Cá Bảy Màu Việt Nam được chia làm 5 Ban Chính là:

  • Ban Giám Khảo
  • Ban Ngoại Giao
  • Ban Thư Ký
  • Ban Truyền Thông
  • Ban Hậu Cần

Cùng với đó là các vị trí trí dẫn dắt phong trào Hiệp Hội và các khu vực như Chủ tịch HIệp Hội và 6 Phó Chủ tịch phụ trách 6 khu vực trên cả nước