VNGA

Hỗ trợ miền Trung lũ lụt đợt 2 tháng 11/2020

Tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt. Các thành viên Trần Thanh, Công Nguyễn, Lê Đắc Nguyên Quý và các anh chị em khác tại Huế đã dành thời gian công sức với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã có chuyến từ thiện thứ 2 vào tháng 11/2020 để chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào khúc ruột miền Trung. 

VNGA mong rằng sân chơi này chúng ta sẽ cùng nhau làm thật nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng hơn nữa chứ không chỉ dừng lại là những sân chơi cá bảy màu.