VNGA

Hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt tháng 10/2020

Vào tháng 10/2020 các thành viên VNGA cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung đang hết sức khó khăn vì những cơn bão, lũ lụt. Sau 3 ngày kêu gọi thì Quỹ từ thiện VNGA cũng đã kêu gọi được chính thức hơn 18 triệu. 

Đã có những chuyến đi hỗ trợ đầu tiên cho bà con, dù không nhiều nhưng hy vọng sẽ góp thêm được phần nào giúp bà con vượt qua được khó khăn. Đại diện VNGA khu vực Huế là thành viên Công Nguyễn và Lê Đắc Nguyên Quý đã trực tiếp đi đến từng hộ gia đình để gửi gắm tấm lòng của các thành viên đóng góp.