VNGA

Sơ đồ tổ chức 2022 Hiệp Hội Cá Bảy Màu (VNGA)

CÔNG BỐ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 2022
HIỆP HỘI CÁ 7 MÀU VIỆT NAM VNGA
Hiệp Hội xin công bố đến toàn bộ ACE chơi Guppy trên cả nước về thành viên Ban Quản Trị mới của Hiệp Hội trong năm 2022.
Ban Quản Trị mới hiện tại có 46 thành viên là những ACE phát triển phong trào Guppy từ khắp các tỉnh thành trên cả nước cùng nhau quy tụ về để tạo nên một Tổ chức chuyên nghiệp, vững mạnh và kết nối rộng rãi nhất nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết cùng nhau phát triển và cùng nhau hỗ trợ các Tổ chức/ Câu lạc bộ/ Hội guppy thành viên để tạo nên các sân chơi chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế.
Ban quản trị VNGA 2022 sẽ là nòng cốt để tạo nên sân chơi tốt nhất, uy tín nhất dành cho các ACE yêu thích Guppy trên cả nước.
Hiệp Hội vẫn luôn chào đón các ACE là những người phát triển phong trào, kiến tạo sân chơi của các Tỉnh thành trên cả nước gia nhập để được hướng dẫn, hỗ trợ và cùng nhau phát triển.